Darba devējiem

24.05.2018

Darba devēji Latvijā jau tagad saskaras ar grūtībām atrast darbiniekus saviem uzņēmumiem. Paredzams, ka sacensība par labākajiem darbiniekiem nākotnē tikai pieaugs, tāpēc būtiskas kļūst stratēģijas jaunu darbinieku piesaistei. Svarīgi apzināties, ka atalgojums nav darbinieka vienīgā motivācija, izvēloties strādāt konkrētajā uzņēmumā. Paralēli tai darbojas arī citi faktori, piemēram, darbinieka spēja salāgot savu darbu konkrētajā darbavietā ar ģimenes dzīvi.

TNS 2015. gadā norāda, ka Latvijā 48% darba ņēmēju ir iespēja savienot darbu ar ģimenes dzīvi (palūgt brīvu svētku dienu, paņemt līdzi bērnu uz darbu vai strādāt no mājām), bet 43% šādu iespēju nav. Ilgstoši nespējot savienot darbu ar ģimenes dzīvi, darbinieks var apsvērt darba maiņu. TNS 2016. gadā norāda, ka 17% darbinieku darbā notur optimāls līdzsvars starp darba un ģimenes pienākumiem. Sniedzot atbalstu darbiniekiem, tiek veicināta gan katra konkrētā darbinieka spēja salāgot darbu ar ģimenes dzīvi, gan palielināta darbinieka lojalitāte uzņēmumam, kas ļauj samazināt darbinieku mainību un izmaksas darbinieku rekrutācijai un ievadīšanai darbā.

Pētījumi liecina, ka darbinieki, kuriem tiek sniegts atbalsts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai, ir produktīvāki. Laimīgi darbinieki ir par 31% līdz 37% produktīvāki.

Atbalsts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai samazina darbiniekiem stresu, kas saistīts ar grūtībām pieskatīt bērnus vai sniegt atbalstu citiem ģimenes locekļiem. Rezultātā pieaug darbinieku apmierinātība ar savas dzīves kvalitāti.

Darba devējam pastāv virkne instrumentu, kā nodrošināt atbalstu saviem darbiniekiem, darba un ģimenes līdzsvaram, piemēram:

  • attālināta darba iespējas;
  • elastīgs darba laiks;
  • bērnu pieskatīšanas istabas;
  • atbalsts bērnu uzraudzības pakalpojumiem nestandarta darba laikā;
  • darbinieka pāreja strādāt uz pusslodzi laikā, kamēr darbinieks atrisina savas ģimenes grūtības u.c.

Darba un ģimenes dzīves salāgošanas atbalsts ir atkarīgs arī no darba laika. Ir virkne profesiju, kur darba specifika prasa strādāt laikā, kad citi nestrādā (naktīs, brīvdienās, svētku dienās), un visbiežāk netiek piedāvātas bērnu pieskatīšanas iespējas. Vairāk par atbalstu, ko darba devējs var sniegt cilvēkiem, kuri strādā nestandarta darba laiku (vakaros, naktīs, brīvdienās, svētkos),  var uzzināt video


Plašāk par iespējām, kā darba devējs var atbalstīt savus darbiniekus darba un ģimenes dzīves līdzsvara nodrošināšanai, var uzzināt sadaļā darba devējiem, kur aplūkotas labās prakses instrumenti un padomi.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

1 + 4 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4